דסק אנליסטים

דסק אנליסטים מפיק ומפרסם סקירות תקופתיות ונקודתיות על הנעשה בשוקי ההון בארץ ובעולם. עדכונים תמציתיים על שערי החליפין, הצעות ומחירי אסטרטגיות לניצול מצבים נקודתיים בשוקי ההון. שירותי דסק אנליסטים ניתנים למנויים.רעיונות בזמן אמת, אסטרטגיות. עדכוני שערי חליפין, רעיונות ותמחורי אסטרטגיות לניצול מצב קיצון בשוק ההון. מתן תחזיות וייעוץ פיננסי ביחס לאסטרטגיות שונות.משק ישראלי, סקירה חודשיתסקירת אירועים מקומיים ובינלאומים המשליכים על התנהלות השוק המקומי, כמו גם תחזיות דסק אנליסטים לשינויי מקרו במשק הישראלי בטווח הקצר והארוך. השפעה של הנתונים הנוכחיים בשילוב עם הציפיות על המגמות השונות.קומודיטיססקירות ומאמרים מקיפים ועדכניים על שוק הסחורות – בחינת השפעת אירועים גיאו-פוליטיים, הסכמי סחר, תנודות בשוק המטבע, מלחמות, מזג האוויר ועוד. מחקרי שוק על חמרי גלם ספציפיים לצד תחזיות ובחינת אסטרטגיות הגנה.סקירות כלכליותסקירות ומאמרים בנושאים כלכליים שונים

הצטרפות לשירות