מדריך לשוק ההון

טעויות נפוצות שעושים משקיעים בבורסה

 •        בדיקת תיק ההשקעות שלהם מידי יום.
 •        לא קוראים דו"חות כספיים.
 •        משקיעים לטווח קצר מדי.
 •        מסתמכים יותר מדי על תחושת בטן.
 •        משקיעים את השקל האחרון שלהם.
 •        מתאהבים במניות שקנו.
 •        לא מייחסים משקל ראוי לבעלי אינטרסים.
 •        משקיעים הכל במניה אחת.
 •        לא חווים את השוק מגיל צעיר – היעדר חינוך פיננסי
 •        מבססים את השקעתם על "ניתוח טכני" בלבד.

 "בחנו את הפוטנציאל לרווחיות עתידית"

 • השקיעו במניות לטווח ארוך: מחיר מניה משקף לאורך זמן את ביצועי החברה. את המניות בחרו לאחר שתבחנו את הסביבה העסקית התחרותית של החברה, דוחותיה הכספיים והפוטנציאל לרווחיות עתידית. כמו כן, בחנו את ההנהלה, את יציבותה ואת ניסיונה.
 • נתחו את שווי השוק של המניה: לעתים מגלים כי המחיר בבורסה מגלם את הציפיות וההתרשמות מהחברה, אולם פעמים רבות ניתן בדרך זו לזהות פנינים שיניבו תשואות נאות לאורך זמן.
 • היו מוכנים לרעשי רקע: משקיע הפועל בדרך שיוצרת קשר בין ביצועי החברה והכרת סביבתה העסקית לבין מחיר המניה בבורסה, מצליח לעבור בשלום את רעשי הרקע הרבים המלווים אותנו ביום-יום ובהם אירועים מדיניים, ביטחוניים, כלכליים ופוליטיים, ולקצור את הפירות לאורך זמן.

 למידע נוסף על השקעות בשוק ההון