סקירת בוקר 24.12.2015

בשווקים גדל התיאבון לסיכון

היציאה לחופשת החגים הנוצריים לצד פעילות סוף שנת כספים גוררים למיעוט ימי המסחר ולירידה חדה בנפחי המסחר. הימים המועטים שנותרו עד לתחילת שנת הכספים 2016 וההתייצבות השערים בתחום תנועה מצומצם מעודדים מחדש את נטילת הסיכונים במסחר הבין מטבעי. בשווקים חוזרים לעסקות ה-carry trade      ולמכור את האירו בעל הריבית הנמוכה כנגד רכישת מטבעות להן ריבית גבוהה כדולר האוסטרלי. הזיכרון הקצר והעליה בתאבון ליטול סיכון מחייבים משנה זהירות, שכן בימי מסחר דלים ומועטים יורד חדות רף הרגישות ועימו עולה הפוטנציאל לתנודות שערים. בזירה הגלובלית חולשת שוק האג"ח הקונצרני והתנודות בשוקי המניות עשויים לגרור לתנועות הון ולתנודות בשוקי המטבע

לסקירה המלאה