פריקו בריאיון ברשת ב'

https://youtu.be/LgCKpL7xwoU