תקציר מבט שערים גלובליים


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


יומן אירועים שבועי


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


דסק אנליסטים מבזקים ואסטרטגיות

היחלשותו המהירה והעקבית של הדולר מזמנת ליבואנים ולבעלי התחייבויות בדולר הזדמנות לגידור ברמות קיצון. להערכתנו על רקע השפעת הייסוף בשקל על היבוא המתחרה וכושר התחרות ליצוא הישראלי עם הפגישה בתנאי הסחר, לדעתנו, במבט לטווח הקצר גדל מאוד הפוטנציאל לתיקון שערים (פיחות השקל) בחזרה אל מעל לרמת ה 3.48 ש"ח לדולר, אולם במבט לטווח ארוך להערכתנו לשקל פוטנציאל התחזקות משמעותי שכן להתערבות במסחר מגבלות בהיקף ובמשך ההתערבות דבר התומך בגידור הסיכונים/החשיפה. פער הריבית הגדול שבין ריבית הדולר הגבוהה והריבית השקלית הנמוכה, מעניק לרוכשי הדולר "כרית בטחון" משמעותית במקרה של המשך הייסוף. 

להלן אסטרטגיית הגנה עבור יבואנים את חוסנו של השקל כאשר רמת שער הדולר שוכנת בקרבת 3.408 ש"ח/$.

צילינדר דולר/שקל

הפעולות

  1. רכישת אופציית $US CALL (זכות לרכוש דולר ארה"ב) בשער של 3.45 ש"ח/$
  2. מכירת אופציית $PUT US (התחייבות לרכוש דולר ארה"ב) בשער 3.35 ש"ח/$ .

המשמעות הגנה מפני פיחות השקל ועליית שער דולר לשקל אל מעל לרמת שער המימוש  3.45 ש"ח/$. וכי במידה וביום הפירעון שער הדולר יסחר מתחת לרמה של 3.35 ש"ח/$, תהיה התחייבות לרכוש דולרים בשער 3.35 ש"ח/$.

 

 

טבלת מחירים


צילינדר דולר/שקל  בשילוב רמת נקיעה אירופאי (EKI)

הפעולות

  1. רכישת אופציית $US CALL (זכות לרכוש דולר ארה"ב) בשער של 3.45 ש"ח/$
  2. מכירת אופציית $PUT US (התחייבות לרכוש דולר ארה"ב) בשער 3.32 ש"ח/$ המשלבת רמת נקיעה [להפעלה] להתחייבות בשער 3.25 ש"ח/$.

מקרא:

אופציה בעלת נקיעה מסוג knock in   European ( (E.K.I= לאופציה זו תנאי הפעלה שבהתקימו תיכנס האופציה לתוקף, דהינו: במידה וביום הפירעון ייסחר שער המימוש ברמת שער הנקיעה או מתחתיו (.(E.K.I.תיכנס האופציה לפעולה ותמומש בהתאם לשער המימוש (לא שער הנקיעה).

המשמעות הגנה מפני פיחות השקל ועליית שער דולר לשקל אל מעל לרמת שער המימוש  3.45 ש"ח/$. וכי במידה וביום הפירעון שער הדולר יסחר מתחת לרמה של 3.25 ש"ח/$, תופעל ההתחייבות לרכוש דולרים בשער 3.32 ש"ח/$.

טבלת מחירים


פורוורד- רכישת דולרים בשער קבוע מראש

30/04/2018- 3.3931

30/05/2018- 3.3875

30/06/2018 – 3.382

גרף הדולר שקל (מקור בלומברג)

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


פורום חומרי גלם- זרקור גלובלי לזירת המזון


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


פורום חומרי גלם- זרקור גלובלי לזירת הפלסטיק

טבלת מחירים

  • המחירים מתייחסים לעסקאות SPOT  בדולר לטון (אלא אם כן צויין אחרת) .
  • המחירים ללא עלויות הובלה, כדי לקבל מחיר בישראל יש להוסיף 60-120 דולר .

 


גרף נפט מסוג ברנט מול WTI (מקור בלומברג)

גרף נפטא (מקור בלומברג)

גרף הומו PP מול קופו PP (מקור בלומברג)אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


תקציר מבט שערים גלובליים


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


יומן אירועים שבועי


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


מבט גלובלי על תחזית המטבעות

דולר שקל

פעילות מקומית של מוכרי מט"ח לצורך גידור חשיפות מאזניות / תקציביות לצד היצע מצד יצואנים לתשלומי שכר ומיסים תרמו לייסוף השקל בתחילת שנת הכספים. פריצת רמת ה 3.48 ש"ח/לדולר עודדה פעילים על בסיס טכני/סטאטיסטי לפעול ובכך הצטרפו למוכרי המט"ח בזירה המקומית גם הפעילים באמצעות מודלים של מסחר באלגוריתמים. המהלך נע כצפוי לעבר רמת 3.45-3.48 ש"ח לדולר, אולם, על רקע עודפי הצע המשיך להידרדר הדולר לעבר רמת התמיכה הטכנית שבקרבת רמת 3.40 ש"ח/דולר. הדולר מתקרב לרמת המדרון התלול שכן הוראות רבות שוכנות מתחת לרמת ה 3.38 והחשש כי בדומה לקייץ 2008 פריצת רמת 3.36 תוביל במהירות לייסוף השקל לעבר רמת 3.20, הרמה בה נסחר הדולר ביולי 2008. על רקע הייסוף החד התעורר ה"מבוגר האחראי" והחל לפעול ולרכוש דולרים. בנק ישראל, נמנע מלרכוש דולרים ולא פעל לקיזוז השפעת הגז בכל הרבעון הרביעי 2017, בחודש דצמבר האחרון רכש הבנק 100 מ' דולר בלבד. הייסוף המהיר מאיים על עתיד היצוא והתעשייה ישראל, שכן החשש הגדול הינו מהיצף זול של יבוא מתחרה אשר יפגע במשק לצד הפגיעה בתעשיות ההי-טק בהן שולט הסחר בדולר.

התערבות בנק ישראל במטרה למנוע את הגלישה במדרון התלול תרמה לעידוד הביקושים המקומיים מצד יבואנים ומצד פעילים אשר חששו מפעילות בנק ישראל. על רקע מימוש החזקה זרה בהיקף של כ 700 מ' דולר נרשמו עודפי ביקושי מט"ח אשר תרמו לפיחות השקל במהירות אל מעל לרמת 3.43 ש"ח לדולר. להערכתנו, מגמת גיוס חוב שקלי על ידי חברות זרות לצורך השקעות/החלפת אשראי, הינו בעל פוטנציאל לעידוד תנודות השערים כאשר חברות אלו יבקשו לפעול לגידור החשיפה המטבעית. פעילותם של המשקיעים הזרים (השקעות ישירות של זרים = FDI) ממשיכה לתרום לפוטנציאל עודפי הצע מט"ח, כמו גם המרות סקטור היצוא, תורמים לייסוף השקל ולתנועה בתחום שערים רחב של 3.34-3.58 ₪ לדולר. בבנק ישראל ובאוצר מבקשים ל"קנות" זמן כך שהמשק המקומי ילמד לפעול בסביבת שער חליפין חדש ונמוך מתוך הערכה כי מגמת ייסוף השקל אף שתבלם מעת למעת הרי היא תתמוך בתנועה לעבר רמות השפל ההיסטורית. לדעתנו, המטרה בדומה לפעילות בזירת המשכנתאות, הינה למתן תנודות ספקולטיביות וקיצוניות לצד הפנמת רמות שערים חדשות, כאשר בשלב הנוכחי רמת המטרה שוכנת סביב רמת ה 3.50 ש"ח לדולר. אין שינוי בהערכתנו כי בטווח הארוך לשקל פוטנציאל ייסוף משמעותי אל עבר רמות שפל חדשות.

נשוב ונאמר כי, בימים של ייסוף ותנועה פרו שקלית התואמת את הציפיות כפי שפירטנו בסקירותינו, נדגיש את החשיבות הרבה הטמונה בגידור חשיפות מטבע. תעשיינים, יצואנים וחברות הי-טק הפועלות בסביבה דולרית, נדרשים, להערכתנו להיערך לקראת פוטנציאל הייסוף ארוך הטווח והמשמעותי בשקל. חולשת הדולר בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בהתחזקות האירו והליש"ט מאותתת על סיכון למשבר בשנת 2018 כאשר לצד חולשת הדולר אל מול מטבעות מרכזיים חולשת הדולר אל מול השקל בזירה המקומית , יפגעו קשות בסקטורים החשופים למט"ח בכלל ולדולר בפרט.

כפי שפירטנו בעבר, לדעתנו, בנק ישראל והאוצר, מודעים היטב לעובדה שיצוא ההייטק ואוכלוסיית מעמד הבייניים, המשלמת רבות לקופת המדינה….. הינם הנפגעים המרכזיים מחולשת הדולר אל מול השקל. אולם, בסביבה בה נרשמים עודפי הצע מטבעי בהיקף של מיליארדי דולרים רבים, מוגבלת השפעת ההתערבות של בנק ישראל והאוצר. להערכתנו לאורך זמן, מוגבלת מאוד השפעת ההתערבות.

השער הנומינלי האפקטיבי – שער העוגן של בנק ישראל נותן משקל דומה לדולר ולאירו דבר המורה כי טרם באה לידי ביטוי פגיעה של ממש בתנאי הסחר שכן השער נסחר מעל לרמת השפל אולם התנועה החדשה של ייסוף השקל במהלך תנועה מתקנת בשערי מטבעות הסחר יגרור לפגיעה של ממש בשער הנומינלי האפקטיבי ובתנאי הסחר של המשק הישראלי. ייסוף השקל אל מול הדולר, פוגע דווקא בקטרי הצמיחה וההכנסות ובראשן תעשיות ההיטק אשר נפגעות ממגמת חולשת הדולר. לסיכום, נשוב להדגיש כי לדעתנו המגמה לטווח ארוך הינה פרו שקלית ותומכת בהמשך התחזקות השקל אל מול הדולר אל מתחת לרמת ה 3.40 ₪ לדולר, כאשר בטווח הקצר והבינוני אירועים כבחירות באיטליה ומשבר ה Brexit שטרם הסתיים עם אנגליה, עליה במחירי האנרגיה ואירועים מקומיים (השפעת החלטות בתחום חקירות של גורמים פוליטיים וניצני בחירות) יתמכו בתנועה פרו דולרית.

השער הנומינלי אפקטיבי

מסיכום דיוני ועדת השוק הפתוח (FOMC)  נלמד כי הבנק המרכזי בארה"ב מתכנן 3 העלאות ריבית בשנת 2018. להערכתנו הבנק יתקשה לבצע יותר מ 2 העלאות. כצפוי, להתרחבות פער הריביות שבין ריבית השקל היציבה לריבית הדולר המטפסת השפעה מועטה של שער הדולר בזירה המקומית. להערכת בנק ישראל, על רקע נתוני האינפלציה (המושפעת ויורדת בעקבות ייסוף השקל) ונתוני הפעילות הכלכלית לשנת 2018, סיכוי נמוך לשינוי בריבית השקל, משמע פער הריביות דולר/₪ צפוי להתרחב ועמו הפגיעה בכדאיות מכירת הדולר לטווח ארוך, שכן כבר כיום, מפסיד מוכר דולרים כנגד השקל למעלה מ 600 !!! נקודות בשל פער הריביות השלילי.

במהלך השנים האחרונות עם שחיקת מחירי חומרי הגלם בכלל והאנרגיה בפרט, בזכות רמת מחירי האנרגיה הנמוכה, פחתו הביקושים למט"ח ובכך תמכה רמת המחירים הנמוכה (ירידה בביקוש לדולר) לעודפי הצע מט"ח. להערכתנו כפי שפירטנו רבות בחודשים האחרונים, התחזקות האירו התומכת בעליה במחירי האנרגיה צפויה לתרום לעליה בביקוש המקומי למט"ח. להערכתנו עליה במחיר האנרגיה (חבית LC וברנט) לעבר תחום ה 70-80 דולר לחבית ואף מעט יותר יתמכו בהתאוששות בביקושים הגלובליים ובזירה המקומית יקזזו בעודפי הצע הדולר.

כפי שפירטנו לאחרונה, במבט אסטרטגי ועל רקע ההשפעה של הייסוף על קטרי הצמיחה במשק, הפיטורים בחברות מובילות ונתוני הצמיחה החלשה, ניתן לצפות לפעולת "המבוגר האחראי" לבלימת הייסוף החד ומניעת הגלישה בטווח הקצר לעבר רמות שפל היסטוריות שמתחת לתחום 3.38-3.42 ₪ לדולר. בטווח הארוך נותר בעינו יעד הייסוף לעבר רמת השפל חדשות ולרמת השערים מקיץ שנת 2008 עת נסחר בקרבת רמת 3.20 ₪ לדולר.

גרף דולר/שקל

גרף תחזית דולר/שקל

אירו/דולר

האירו המשיך בתנועתו, לאחר שבשנת 2017 רשם האירו תנועות שיא שלא נראתה מאז 2000. האירו המשיך להתחזק ועל רקע הסכם קואליציוני בגרמניה, עבודת מטה בבנק המרכזי האירופי הנדרשת לאור נתוני צמיחה מרשימים והציפיות לשינוי במדיניות המרחיבה של הבנק המרכזי האירופי שב והתחזק האירו לעבר תחום היעד 1.25-1.28 אולם עד כה נבלם בקרבת רמת ה 1.23 דולר לאירו. תנועת האירו מלמדת על הפוטנציאל הטמון עם יציאת אירופה מהמשבר הכלכלי. בתקופה זו, האירו שמר על חוסנו על אף המשברים הפוקדים את האיחוד האירופי ובראשם הקושי להשיג הסכם על תנאי הפרישה של אנגליה מהאיחוד האירופי (Brexit) והתחזקות הימין באירופה. להערכתנו בהעדר אירועים חריגים לאירו פוטנציאל התחזקות בטווח הבינוני והארוך. אי הוודאות באשר לעתיד חוסנה של הקואליציה הימנית החדשה בגרמניה, אביב המיעוטים (קטלוניה וכו'), הבחירות הקרבות באיטליה (מרץ 2018) ומעל הקושי המתמשך בגיבוש ההסכמות לפירוד האירופי מאנגליה, תומכים במשנה זהירות עם התנועה לעבר רמת המטרה שב 1.25 דולר לאירו.

 כפי שפירטנו רבות לאחרונה, להערכתנו כפי שציינו בעבר, במבט לטווח הארוך, לאירו פוטנציאל התחזקות משמעותי, על רקע, צבר נתונים כלכליים חיובים, המורים כי הפעילות הכלכלית באירופה מתאוששת. למשבר נטישת אנגליה את האיחוד צפויה השפעה בתחומים רבים, אשר טרם באו לידי ביטוי. שלל הצעדים לעידוד הפעילות הכלכלית, הריבית האפסית (הצפויה בטווח הבינוני לשוב לעלות), לצד ירידה בביקושים מסין תורמים למחירי חומרי גלם נוחים להוציא את תחום האנרגיה, רמת מחירים נמוכה תורמת לפוטנציאל התאוששות הפעילות הכלכלית באירופה. להערכתנו בשנת 2018 לאירו פוטנציאל התחזקות לעבר רמת ה 1.25 דולר לאירו, רמה המלמדת על הפוטנציאל להמשך התחזקות האירו. אירופה שהייתה רגילה לסחור באירו של 1.3 ו- 1.5 דולר לאירו אינה צפויה לחוש פגיעה קשה ומשמעותית ממהלך ארוך הטווח של התאוששות האירו אל עבר 1.25 דולר לאירו, ובמקביל המהלך יתרום לביקושים באירופה ולהתאוששות הכלכלה הגלובלית. התאוששות האירו תתמוך בעליה במחירי האנרגיה כמו גם סוגיית הירידה במלאים שנרשמה לאחרונה. נציין כי שער אירו חזק, מאפשר עליה במחיר הדולרי של הדלקים שכן אירופה הסוחרת באירו אינה חשה נפגעת במונחי אירו מהעלייה במחיר הדולרי של מוצרי האנרגיה. התאוששות במחירי האנרגיה וחזרה למסלול תתרום לעליות מחירים, תעודד ביקושים ופעילות כלכלית אשר תתמוך בהתאוששות הכלכלית הגלובלית.

גרף אירו/דולר

גרף תחזית אירו/דולר

ליש"ט/דולר

אין שינוי בהערכתנו לפיה העניין הגובר של אירופה בשוק ההון ובדגש על הביטוח והפיננסיים האנגלי תורם לרצון לסיים את משבר הפרידה האנגלי מהאיחוד האירופי. המשבר המונע את האישור האנגלי להסדר פרישת אנגליה מהאיחוד האירופי, מעורר מחדש את התנגדות אירופה לתנאים הנוחים ומנגד מלמד עד כמה חלשה ראשת ממשלת האנגליה המתקשה לאשר החלטות בממשלתה. חולשת מפלגת השלטון מלמדת על הפוטנציאל הגדל לבחירות והחלפת השלטון. בשווקים טרם ניתן ביטוי מלא למשמעות ההחלטה של אנגליה לנטוש את האיחוד האירופי. פוטנציאל המשברים הפנים אירופיים והבחירות המתוכננות באירופה בחצי הראשון של שנת 2018 לצד משבר המיעוטים, הבנקאות האיטלקית ועוד מפחיתים מהלחץ על הליש"ט, כמו גם הציפייה כי לליש"ט נכונות עוד 2 העלאות ריבית נוספות בשנת 2018.

ליציאת אנגליה מחברותה באיחוד צפויה השפעה גורפת על הכלכלה האנגלית בכלל ועל סקטור השרותים האנגלי בפרט. להערכתנו, בסביבת שע"ח גבוה (1.37-1.41 דולר לליש"ט) מתקבלים הצעי ליש"ט מצד הגופים הפיננסיים כאשר נקודתית הליש"ט עשויה לנוע אף לעבר 1.42 ומעט יותר בטרם תשוב ותחלש. חוסנו של האירו תורם רבות להתיצבות הליש"ט ולהתאוששות בשערה. על רקע הריבית הגלובלית הנמוכה ואף השלילית, לעליה בריבית הליש"ט השפעה חיובית ומשמעותית על הביקוש לליש"ט.

בשלב הנוכחי הצע ליש"ט צפוי ברמות 1.37-1.41 $/£ בעוד במבט לטווח ארוך ממשלה יציבה ומשבר היציאה מהאיחוד הפוגע בתנאי הסחר עם אירופה מותירים לליש"ט פוטנציאל החלשות אל עבר רמת ה  1.28  $/£ ואף פחות.

גרף ליש"ט/דולר

גרף תחזית ליש"ט/דולר

דולר/ יאן יפני

אין שינוי בהערכתנו, היאן ממשיך להיסחר בטווח שערים צר. אין שינוי בהערכתנו, לפיה התנודות בשער היאן היפני תואמות את מדיניות הממשל היפני אל מול הממשל החדש בארה"ב. היאן מתייצב סביב רמת 110.5 יאן לדולר, תנועה פרו דולרית ופריצת  ה 114.60 תורה כי טרם מוצה הפוטנציאל לתנועה לעבר רמות השיא שבקרבת 117 שנסחרו בשלהי שנת 2016. להערכתנו הממשל ביפן יבקש למנוע משברי סחר עם שותפת הסחר הגדולה (ארה"ב) ויבקש למנוע את התייצבות היאן מעל לרמת 119. פריצת רמת 119 תהא משום איתות על תנועה לעבר רמות השיא של שנת 2015 כאשר היאן נסחר בקרבת רמת ה 124 יאן לדולר – מהלך שאינו רצוי לממשל היפני.

 נקודה למחשבה: לחולשת היאן בתקופה של עליות בשוק המניות ביפן – כפי שמתרחש לאחרונה, ניתן הסבר במישור התזרימי, שכן משקיעים במניות ביפן המבקשים לגדר את החשיפה המטבעית, מוכרים את היאן וגורמים לחולשתו. מהלכים אלו תרמו לתנודות בשער היאן, כאשר מנגד, בתקופה של ירידה וחולשה בשוק המניות נסגרות עסקות ההגנה בצמוד למימוש ההחזקות במניות , מהלך הגורר להתחזקות מהירה של היאן ולזעזועים במשק היפני, תלוי הסחר והיצוא.

 נשוב ונציין כי, לממשל היפני, הפועל לעידוד הפעילות הכלכלית בכלל והיצוא בפרט, אינטרס בחולשת היאן כצעד תומך בעידוד היצוא ושיפור תנאי הסחר של התעשייה המקומית, אולם, הרצון לשמר תנאי סחר הוגנים עם שותף הסחר הגדול – ארה"ב, תומך בהמנעות מהתערבות בקביעת שע"ח ובלימת מהלכי החלשות קיצונית ביאן. להערכתנו, הממשל היפני צפוי לבלום תנועת התחזקות חריגה ומשמעותית של היאן הפוגעת ביצוא שהינו מנוע הצמיחה המרכזי של המשק היפני, כפי שעשה בעבר (בעבר התערב הבנק  סביב רמת ה 100 יאן לדולר).

בטווח הקצר, כפי שפירטנו רבות ובהרחבה היאן היפני, צפוי לנוע בתחום שערים מוגבל. כאשר בזמנים של אי וודאות בשווקים, הביקוש ליאן היפני הינו ביטוי לחיפוש אחר "אי מבטחים" ותורם להתרחבות תחום התנועה, למשבר בשוק ההון ביפן השפעה תורמת למימוש עסקאות גידור ולהתחזקות היאן.

להערכתנו אי הוודאות באשר להשפעת המשבר ארה"ב – צפון קוריאה תורם לפוטנציאל חולשת היאן, כמו גם הציפיה לעליה בריבית הדולר, ובעתיד הקרוב גם במטבעות מרכזיים נוספים, שינוי מפת הריבית הגלובלית תורמת לגידול בעסקות carry trade" currency" כאשר היאן בעל הריבית האפסית, משמש כמטבע מימון זול, זמין ונח לביצוע, מהלכים אלו תורמים לפוטנציאל חולשת היאן.

גרף דולר/ יאן יפני

גרף תחזית דולר/ יאן יפני


פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 6167070– 03
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו    https://www.prico.co.il
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא.
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.
ט. ל. ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.
כל הזכויות שמורות ©
P.O. BOX 6400 TEL-AVIV 61063 ISRAEL  
   TEL:972-3-616-7070 FAX:972-3-616-7060  
E-MAIL:INFO @ PRICO. COM
 
 


דסק אנליסטים מבזקים ואסטרטגיות 17.01.2018

על רקע התחזקותו המרשימה של האירו אל מול הדולר ותנועת השערים המזמנת רמות שערים התומכות בגידור החשיפה המטבעית להלן אינדיקציה לגידור חשיפה לתמורות באירו. בזירת האירו/ש"ח התחזקות מרשימה של השקל אל מול הדולר, קיזזה מעוצמת התחזקות האירו אל מול הש"ח. להערכתנו בטווח הקצר, קיים פוטנציאל גבוה לתיקון פרו דולרי אל מול הש"ח, בעוד במבט לטווח הארוך, אין שינוי בהערכתנו כי מגמת ייסוף השקל תתמוך בתנועה לעבר רמות שפל חדשות. נבקש לשוב ולציין את החשיבות הרבה הטמונה בגידור ובנטרול מיטבי של החשיפה הפיננסית בכלל והמטבעית בפרט. תעשיינים, יצואנים וחברות הי-טק הפועלות בסביבה המושפעת משער הדולר/ש"ח, נדרשים להערכתנו להערך לקראת פוטנציאל המשך ייסוף השקל. חוסנו של השקל בתקופה של התחזקות האירו עמו לגרור למשבר כבר השנה, כאשר לצד חולשת הדולר אל מול השקל, חולשת הדולר אל האירו, תתרום אף היא ללחץ לייסוף השקל אל מול הדולר. נשוב להדגיש כי לדעתנו המגמה לטווח ארוך הינה פרו שקלית ותומכת בהמשך התחזקות השקל אל מול הדולר.

להלן אסטרטגיית הגנה עבור יצואנים הרוצים לנצל את התחזקות האירו אל מול השקל, כאשר רמת שער האירו שקל שוכנת בקרבת 4.220.

האסטרטגיה: רכישת אסטרטגיית צלינדר  בשילוב רמת נקיעה.

התקופה: 3 חודשים

עלות האסטרטגיה: 0.3%

 

הפעולות

  1.  רכישת אופציית Put EUR Call ILS (הזכות למכור אירו) בשער של 4.15 אירו/שקל
  2.  מכירת אופציית  Call EUR Put ILS (התחייבות למכור אירו) בשער 4.35 המשלבת רמת נקיעה [להפעלה] להתחייבות בשער 4.42  ל – 3 חודשים בהתאמה. אופציה בעלת נקיעה מסוג ( (E.K.I= האופציה שנמכרה תיכנס לתוקף במידה וביום פירעון ייסחר המטבע בשער הנקיעה או מעליו ( .(E.K.I.

 

משמעות האסטרטגיה:

הגנה מלאה מפני החלשות שער האירו/שקל מתחת לרמה של 4.15 שקל לאירו.

במידה וביום הפירעון שער האירו ייסחר מעל לרמת הנקיעה של 4.42 , תופעל ההתחייבות למכור אירו בשער 4.35 שקל לאירו.

להלן טבלה המתארת, מצבי טבע ליום הפקיעה ברמת שונות של שער ספוט


להלן אסטרטגיית הגנה עבור יצואנים הנדרשים לגדר חשיפה של תמורות באירו אל מול התחייבויות בדולרוהמעונינים לפעול לאור התחזקות האירו אל מול הדולר. שער האירו אל מול הדולר שוכן כעת בקרבת 1.222 דולר לאירו.

האסטרטגיה: רכישת אסטרטגיית צלינדר בשילוב רמת נקיעה.

התקופה: 3 חודשים

עלות האסטרטגיה: 0.3%

 

הפעולות

  1. רכישת אופציית Put EUR Call usd (הזכות למכור אירו) בשער של 1.20 אירו/דולר
  1. מכירת אופציית  Call EUR Put usd (התחייבות למכור אירו) בשער 27 המשלבת רמת נקיעה [להפעלה] להתחייבות בשער 1.32  ל – 3 חודשים בהתאמה. אופציה בעלת נקיעה מסוג ( (E.K.I= האופציה שנמכרה תיכנס לתוקף רק במידה וביום פירעון ייסחר המטבע בשער הנקיעה או מעליו ( .(E.K.I.

 

משמעות האסטרטגיה:

הגנה מלאה מפני החלשות שער האירו/דולר מתחת לרמה של 1.2 דולר לאירו. אולם, במידה וביום הפירעון שער האירו ייסחר מעל לרמת הנקיעה של 1.32 , תופעל ההתחייבות למכור את אירו בשער 1.27 דולר לאירו.

 

להלן טבלה המתארת, מצבי טבע ליום הפקיעה ברמת שונות של שער ספוט


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


פריקו בכלכליסט 17.01.2018

לכתבה המלאה