פריקו בגלובס

לכתבה המלאה


יומן אירועים שבועי


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


סקירה יומית 10.01.2019

סוף שנת הכספים זימנה פעילות ערה בזירת הדולר/ש"ח מצד גופים מוסדיים ועסקיים. החזרה לשיגרה מאפשרת פתיחה מחודשת של מאגר עסקאות גידור ובכלל זה מכירה משמעותית של דולרים. התחזקות המטבעות המרכזיים כאירו, והיאן תורמת להצע הדולרים ולייסוף השקל. בשווקים לומדים את דו"ח ישיבת ועדת השוק הפתוח (FOMC) ומעריכים כי קצב העליות בריבית הדולר יאט ובהמשך אף יפסק. מנגד דבריו של הנגיד הנכנס מלמדים כי פוטנציאל העליה בריבית השקל טרם מוצה ועליה בתווי האינפלציה עשויה לזמן העלאות נוספות בשנת 2019, מהלך אשר יתמוך בצמצום פער הריביות השלילי כאשר ריבית השקל נמוכה מריבית הדולר.

 להערכתנו אנו במהלך של תנועה בגלים כאשר בטווח הארוך המגמה פרו שקלית. התנועה ה"אלימה" של ייסוף השקל מרמת 3.7850 לעבר רמת 3.66 תומכת במהלך מתקן ומותירה בטווח המידי פוטנציאל מוגבל לייסוף משמעותי בשקל.  במבט לטווח ארוך, אין שינוי בהערכתנו לפיה השקל עשוי להתחזק לעבר רמות קיצון שמתחת לרף ה 3.6…. 3.55 ואף פחות. בשלב הנוכחי להערכתנו תיקון פרו דולרי רצוי אולם הוא עשוי להבלם בתחום 3.72-3.74 ש"ח לדולר בעוד המגמה לטווח ארוך נותרה להמשך התחזקות השקל. בקרבת רמת 3.79-3.81 ש"ח לדולר, צפויים הצעי מט"ח משמעותיים. הצע משמעותי עשוי להתקל בפעילות המערכות הדיגיטליות העשויה לספק ביקושים לדולר בתחום 3.6560 – 3.62 ש"ח/לדולר.

גרף דולר שקל (מקור בלומברג)

על רקע הפעילות הנקודתית – המשמעותית של שחקנים גדולים אנו דבקים בתפיסה כי ראוי לגדר את שערי התקציב הנוחים כאשר הדולר נסחר בקרבת רמות השיא של השנתיים האחרונות. ברמות מחירי דלקים השוכנים מתחת לרף ה 60 דולר לחבית (52$ LC), לביקוש המטבעי לצריכת מוצרי אנרגיה השפעה מוגבלת על שע"ח.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 6167070– 03
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו    https://www.prico.co.il
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא.
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.
ט. ל. ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.
כל הזכויות שמורות ©
P.O. BOX 6400 TEL-AVIV 61063 ISRAEL  
   TEL:972-3-616-7070 FAX:972-3-616-7060  
E-MAIL:INFO @ PRICO. COM
 
 


פריקו בגלובס 09.01.2018

לכתבה המלאה


תקציר מבט שערים גלובליים


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


פריקו ברדיו ת"א 06.01.2019

לכתבה המלאה


הבלוג השבועי- יוסי פריימן בדה מרקר

לכתבה המלאה


פורום תעשיות המזון- זרקור גלובלי

שערי מטבעות נבחרים ונקודות פורוורד- מחושב על בסיס מחירי אמצע


מחירי סחורות


ריביות


גרף דולר שקל מול שער הנומינלי אפקטיבי (מקור בלומברג)


גרף DXY (מקור בלומברג)


סוכר מס 5 (מקור בלומברג)


סוכר מס 11 (מקור בלומברג)


חיטה (מקור בלומברג)


תירס (מקור בלומברג)


קפה (מקור בלומברג)


קקאו (מקור בלומברג)


רכז תפוזים (מקור בלומברג)


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)