פורום חומרי גלם זרקור גלובלי לזירת המתכות

טבלת מחירים


  • מחיר ל 3 חודשים בורסת LME
  • המחירים במונחי דולר לטון

 

טבלת מלאים


מדדים: מדד ה-    LME ירד בשבוע האחרון בכ- 0.50% בהמשך לירידה של החודש האחרון של כ– 0.72%. המדד כרגע עומד על 3411 נקודות.

מדד מחירי ההובלה ירדו בחודש האחרון בכ – 6.92% בהתאם להיחלשות מחירי האנרגיה בעולם.

גרף מדד LME INDEX

גרף מדד ההובלה הימית BDI

אלומיניום

נחושת

עופרת

ניקל

אבץ

בדיל


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


פורום חומרי גלם-זרקור גלובלי לזירת הפלסטיק 06.09.2017

  • המחירים מתייחסים לעסקאות SPOT  בדולר לטון (אלא אם כן צויין אחרת) .
  • המחירים ללא עלויות הובלה, כדי לקבל מחיר בישראל יש להוסיף 60-120 דולר .

 

גרף נפט מסוג ברנט מול WTI

גרף נפטא

גרף HDPE מול LDPE ו- LLDPE

גרף הומו PP מול קופו PP


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


פורום חומרי הגלם זרקור גלובלי לזירת המתכות 13.09.2016

מדדים: מדד ה- LME ירד בכ– 0.5% השבוע, כאשר בחודש אוגוסט ירד המדד בשיעור של כ– 3.3% לרמת 2,348 דולר לטון לעומת מחיר הסגירה של חודש יולי.

נתוני המלאים:  היקפי מלאי האבץ ירדו בשבוע שעבר ב– 800 טון לרמת 447,950 טון, מלאי האלומיניום מסוג    primירד אף הוא ב-6,300 טון לרמת 2.19 מיליון טון, מלאי הניקל ירד ב-180 טון לרמת 367,752 טון, מלאי הבדיל ירד ב– 75 טון לרמת 4,215 טון. מלאי העופרת נותר ללא שינוי ברמת 187,850 טון כמו כן מלאי הקובלט ומויבדן. מלאי הנחושת שוב עלה ב-3,600 טון לרמת 354,200 טון. הירידה בהיקפי המסחר מורה על צמצום פעילותם של הסוחרים על בסיס ספקולטיבי וכן על עליה ברמת אי הוודאות הגוררת למשנה זהירות והימנעות מיצירת חשיפות פיננסיות טרם עת. נתוני צמיחה מאכזבים ושימוש במלאים תורמים לרגיעה בזירת החוזים הבורסאיים.

נפחי המסחר בבורסה למתכות  LME רשמו ירדה חדה בחודש אוגוסט בשיעור של כ– 17.7%. להערכתנו חודשי הקיץ והחופשות של חודש אוגוסט לצד המעבר המאולץ של זירת המסחר למיקום חדש תרמו לירידה  זו. נפח המסחר הממוצע בחודש אוגוסט עמד של 553,531 לוטים – חוזים. (lots) חוזה האלומיניום רשם את נפח המסחר הגבוה מבין המתכות כאשר עמד על 179,456 חוזים (לוטים), היקף חוזים המלמד על ירידה של – 28.8% , שיעור הירידה הגבוה ביותר מבין חוזי המתכות הנסחרות ב-LME . נפחי מסחר בחוזי הנחושת רשמו ירידה בשיעור של  15.3%, נפחי המסחר בחוזי העופרת ירדו אף הם ורשמו צלילה בשיעור של 19.4%. נפחי מסחר בחוזי הניקל ירדו  בשיעור מינורי לעומת יתר המתכות, כאשר רשמו ירידה בשיעור של 0.9% בלבד במהלך חודש אוגוסט.

גרף מדד LME INDEX

גרף מדד ההובלה הימית BDI

אלומיניום

נחושת

עופרת

ניקל

אבץ

בדיל


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)