תקציר מבט שערים גלובליים 03.07.2017

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)תקציר מבט שערים גלובליים 26.06.2017

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)מבט גלובלי על תחזית המטבעות 30.03.2017

דולר שקל

הצעי המט"ח בזירה המקומית גוררים לייסוף השקל גם בשעה שהדולר שומר על חוסנו בזירה הגלובלית מהלך הגורר לחולשת שער העוגן של בנק ישראל במדיניות בזירה המטבע – השער הנומינלי האפקטיבי. בנק ישראל הפועל במסגרת מדיניותו השומר על יחס רזרבה כאחוז מהתמ"ג המשיך לרכוש דולרים ויתרות הבנק זינקו לכדי 107 מיליארד דולר. בבנק הגדירו בזמנו את יעד הרזרבה ל 70-110 מיליארד דולר, אולם לאחרונה אישרו בבנק התקבלה החלטה של יחס רזרבה של עד כדי 34% מהתוצר משמע, כי הבנק יכול להמשיך ולרכוש דולרים אף מעבר לרף ה -110 מיליארד דולר. הכרזת בכירים בבנק כי שער החליפין הנוכחי אינו משקף נכונה את שווי השקל וכי יחס ההמרה קיצוני ונדרש לתיקון טרם גרר לשינוי במגמה ולהחלשות השקל. להערכתנו ולאור הציפיה להמשך העליה בריבית הדולר הרי שפער הריביות יתמוך בחוסנו של הדולר ויגדיל עוד יותר את כדאיות ההשקעה בדולר בעל הריבית הגבוהה לעומת השקל בעל הריבית הנמוכה.

במבט לטווח ארוך להערכתנו לשקל פוטנציאל התחזקות מרשים אולם במבט לטווח הקצר, הצורך למנוע את נטישת התעשינים את השוק המקומי וכן את קריסת המפעלים ושמירת תנאי הסחר להגנה בפני הצף ביבוא זול ופגיעה ביצוא, תמונת מצב התומכת במעורבות בנק ישראל והאוצר במסחר המטבעי במטרה למנוע את המשך הייסוף המהיר בשקל.

בטווח הקצר-בינוני על רקע כוונת הממשל החדש בארה"ב לפעול להקלה פיסקלית באמצעות הפחתת המיסוי לתאגידים מהלך אשר יתרום לעלייה ברווחי התאגידים לצד המשך מגמת העליה בריבית הדולר הרי שטרם מוצה פוטנציאל  הביקוש לדולר.

גרף דולר/שקל- מקור בלומברג

גרף תחזית דולר/שקל

אירו/דולר

אין שינוי בהערכתנו, לפיה במבט אל מול הדולר, הרי שבשלב הנוכחי הבחירות הקרובת בצרפת (הבחירות בסבב הראשון יתקיימו ב 23 בחודש אפריל והסבב השני ב 7 במאי) ובגרמניה (המתוכננות במהלך 3Q) תורמים לאי הוודאות ובולמים את התחזקות האירו לעבר רמות שיא. במבט לטווח ארוך, אין שינוי בהערכתנו לפיה לאירו פוטנציאל התחזקות מרשים. בשווקים צמצמו את ההחזקה הדולרית בעקבות כשלון הממשל החדש בהנהגת הנשיא טראמפ, בקידום מהלכים לצמצום השפעת מדיניות הממשל היוצא. אולם במבט לטווח הקצר-בינוני האירו מגיב בכבידות לאירועים בזירה הפנימית. להערכתנו, אירו עשוי להחלש על רקע הבחירות הקרבות, סוגיית חוסנם של הבנקים באיטליה טרם הסתימה, ובאנגליה חתמו על הודעת הפרישה מהאיחוד מהלך ממושך הצפוי לתמוך בחולשת הליש"ט.  אירועים אלו הינם מעבר לאירוע הפנים מדינתי, הינם בעלי אופי של הצבעת אי אמון באיחוד וכשלון הממשל הנוכחי בצרפת ובגרמניה עשוי לפגוע בחוסנו של האיחוד ובשער המטבע . בטווח הבינוני, להערכתנו לאירו פוטנציאל התחזקות מחודש. במבט ל-  H2 2017 לאירו פוטנציאל תנועה בתחום רחב תוך התחזקות אף לעבר 1.13 דולר לאירו ויותר. הריבית האפסית, ויתר הצעדים מעודדי הצמיחה שננקטו באירופה הבנק צפויים לתת פרותיהם כבר בטווח הבינוני.

גרף אירו/דולר- מקור בלומברג

גרף תחזית אירו/דולר

ליש"ט/דולר

רבות פרטנו בדבר השפעת ההתנתקות מהאיחוד על מעמדה של אנגליה בכלל ועולם הפיננסים הבריטי בפרט. לדעתנו ברמות השערים הנוכחיות של 1.25 דולר לליש"ט, הליש"ט טרם התמודדה עם תוצאות ההחלטה לפרוש מהאיחוד האירופי בשלב הנוכחי כאשר בשווקים צמצמו את ההחזקה הפרו דולרית לדעתנו לליש"ט היה פוטנציאל התחזקות מוגבל ואכן הליש"ט שבה ונחלשה. לדעתנו, ברמות השערים הנוכחיות לא בא לידי ביטוי  המשמעות הכלכלית BREXIT. נטישת עשרות אלפי מקומות עבודה לצד גידול חד בהצע נכסי נדל"ן ממשרדים ועד לדירות ובתים יתרמו לזעזוע בשוק הנדל"ן המקומי (בדגש על אזור לונדון) . לליש"ט פוטנציאל החלשות משמעותי !  הכרזה בדבר מעבר של מוסדות פיננסיים מלונדון לאירלנד או מדינה חברת איחוד אחרת כגרמניה יהא מהלך בעל השפעה רחבה ובעל אפקט דומינו אשר יגרור לתגובות מעבר לאלו שבסקטור הפיננסיים ועשוי לגרור לפגיעה בשרשרת נותני השרותים כרו"ח, עו"ד מסעדות, מוניות ועוד. מהלכים ההצפויים לפגוע בתוצר המקומי הגולמי וברמת החיים. להערכתנו, בסביבת שע"ח נמוך המשק האנגלי יהפך להזדמנות רכישה ויעודד זרים להשקיע בשוק הבריטי בנדל"ן ובמניות מהלך את יתרום לביקוש לליש"ט. לחולשת שער הליש"ט צפויה השפעה על שער ריבית הליש"ט כאשר הבנק המרכזי יזרים הון לעידוד הפעילות הכלכלית. הצע ליש"ט ממשיך כצפוי ברמות 1.24-1.28 $/£ בעוד יעד החלשות הליש"ט נותר בשלב הראשון בקרבת רמת 1.18 $/£.

גרף ליש"ט/דולר- מקור בלומברג

גרף תחזית ליש"ט/דולר

דולר/ יאן יפני

אין שינוי בהערכתנו, לפיה, התנודות בשער היאן היפני תואמות את האופן פעילות המשקיעים בשוק המניות ביפן. גורמים אשר רוכשים ני"ע ביאן יפני, מנגד, מוכרים את היאן היפני לצורך גידור החשיפה המטבעית. מהלכים אלו תרמו לעודפי ההציע ולחולשת היאן, כעת, עם מימוש החזקות בשוק היפני ההון פעלו המשקיעים לצמצם את ההחזקה הפרו דולרית ושבו ורכשו את היאן אשר התחזק במהירות. לממשל היפני, הפועל לעידוד הפעילות הכלכלית בכלל והיצוא בפרט, אינטרס בחולשת היאן כצעד תומך בעידוד היצוא ושיפור תנאי הסחר של התעשייה המקומית. אין שינוי בהערכתנו, כי הממשל היפני צפוי לבלום תנועת התחזקות חריגה ומשמעותית של היאן כפי שעשה בעבר (בעבר התערב הבנק  סביב רמת ה 100 יאן לדולר). להערכתנו, בטווח הקצר, טרם מוצה פוטנציאל חולשת היאן כאשר התיצבות מעל לרמת 118.80 תתמוך בתנועה אף לעבר 122 יאן לדולר ויותר. אולם,  אי הוודאות בשווקים, ובמיוחד צעדי מימוש בשוק ההון היפני, גוררים להתחזקות היאן היפני . בנוסף, היאן משמש "אי מבטחים" בתקופת אי וודאות בשוקי ההון באירופה ובארה"ב, כאשר משקיעים מבקשים לסגור את פעולות הגידור ולצמצם את עודפי ההחזקה בנכסים נקובי דולר, הדבר תורם להתחזקות היאן. להערכתנו התחזקות חריגה של היאן אל מתחת לתחום 108-110 יאן לדולר, תאותת על משבר סחר שבדרך, דבר שיעודד את התערבות הבנק המרכזי ביפן (BOJ) במסחר במטרה לבלום את התחזקות היאן אל מול המטבעות המרכזיים בכלל והדולר בפרט ולעודד את פיחות היאן.

גרף דולר/ יאן יפני- מקור בלומברג

גרף תחזית דולר/ יאן יפני

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 6167070– 03
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו    https://www.prico.co.il
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא.
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.
ט. ל. ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.
כל הזכויות שמורות ©
P.O. BOX 6400 TEL-AVIV 61063 ISRAEL  
   TEL:972-3-616-7070 FAX:972-3-616-7060  
E-MAIL:INFO @ PRICO. COM
 
 


סקירת בוקר 16.03.2017

וועדת השוק הפתוח (FOMC) של הבנק המרכזי האמריקאי (FED) החליטה כצפוי לעלות את ריבית הדולר ב 0.25% ל 1%, העלאה אשר תאמה את הציפיות ועקבית עם מדיניות הבנק בעקבות נתוני התעסוקה ותווי האינפלציה העולה. להערכתנו, לאור הכרזות הממשל והבנק המרכזי, לריבית הדולר פוטנציאל העלאה השנה ובשנים העוקבות 2018 ו- 2019, בכשלוש פעמים בכל שנה. בכך פועל הבנק המרכזי האמריקאי להחזרת הריבית לתחום הנורמה ארוכת הטווח.

 בשלב הנוכחי להערכתנו הממשל בארה"ב חושש מהשפעת השינוי בריבית על התאוששות שוק הנדל"ן בארה"ב יותר מאשר מהשפעת חוסנו של הדולר והריבית העולה על תנאי הסחר של המשק האמריקאי. היצוא האמריקאי תופס פחות מ 10% מהתוצר המקומי הגולמי בעוד בישראל ליצוא השפעה מצטברת של כ 40% על התוצר המקומי הגולמי (GDP)

 

אינדקס הדולר- מקור בלומברג

בזירה המקומית, הודעת הלמ"ס כי האינפלציה בחודש פברואר נותרה ללא שינוי תרמה להחלשות הדולר אל עבר רמת ה 3.64 ש"ח לדולר. בסביבת אינפלציה נמוכה כבישראל כאשר הבנק המרכזי מחזיק במדיניות מוניטרית מרחיבה, העלאת ריבית הדולר תואמת את הערכותינו כי פער הריביות השלילי שבין הדולר לשקל צפוי להמשיך ולהתרחב עוד יותר. התרחבות פער הריביות פוגעת בכדאיות ההשקעה בשקלים אל מול האלטרנטיבה של השקעה בדולר האמריקאי ובכך מסייע לבנק ישראל בפעולתו בבלימת ייסוף השקל. במקביל, פער הריביות השלילי בין ריבית השקל האפסית וריבית הדולר העולה, מקשה על יצואנים לגדר את תמורות היצוא בדולר, במחירים הנוכחיים. ניתוח השפעת ההתרחבות בפער הריביות השלילי, מלמד, כי להתרחבות זו השפעה ארוכת טווח על הצע הדולרים, אולם, שיעור ההשפעה של פער הריביות השלילי, הולך ופוחת ככול שפער הריביות השלילי הולך וגדל. מנגד, בניתוח ההשפעה בטווחים השונים, למעורבות פעילה, מוצהרת ועיקבית של בנק ישראל והאוצר, נודעת בטווח הקצר השפעה עמוקה וגבוהה יותר.  

 אין שינוי בהערכתנו כי בטווח הארוך השקל ימשיך להתחזק אל מתחת לרמת ה 3.6 ₪ לדולר. בטווח הקצר, זעקת התעשיינים בכלל והיצואנים בפרט צפויה לעודד התערבות במסחר וצעדים לתמיכה בתעשייה החשופה לשחיקת השער הנומינלי האפקטיבי הגורר ליבוא זול לישראל ולקושי של ממש בתחרות על יעדי היצוא. להערכתנו התחזקות האירו בחצי השני של שנת 2017 לצד התחזקות מטבעות נוספים כפר"ש והיואן הסיני יתרמו להתאוששות בשער הנומינלי האפקטיבי אך פוטנציאל פיחות השקל אל מול הדולר יישאר מוגבל ובמסגרת מגמת ייסוף ארוך טווח.

 

שער הדולר שקל מול תנועת שער החליפין נומינלי אפקטיבי- מקור בלומברג


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


מבט גלובלי על תחזית המטבעות 07.03.2017

דולר שקל

שוק המטבע המקומי נתון במצב של עודפי היצע עם התרחבות היקף מוכרי המטבע (יצואנים הממירים מטבע לתשלומי שכר ומיסים וזרים המבצעים השקעות ישירות במשק) ומנגד ירידה בביקושים בשל ירידת מחיר האנרגיה כל אלו יצרו מצב של עודפי הצע מט"ח וגררו לייסוף השקל. העליה הצפויה בריבית הדולר בשנים 2017-2019, כפי שצופה הבנק המרכזי האמריקאי תורמת בזירה הגלובלית לעניין הגובר בהחזקת הדולר. אולם בזירה המקומית עודפי ההיצע גוררים ל"תנועת מספריים" כאשר שער העוגן של בנק ישראל – השער הנומינלי האפקטיבי קורס לרמות שפל היסטוריות עם החלשות מטבעות הסל לרמות שפל במקביל לקריסת שער הדולר בזירה המקומית. להערכתנו במבט לטווח הארוך [חצי שנה שני של שנת 2017] פוטנציאל התחזקות הדולר מוגבל דבר המורה על פוטנציאל התאוששות לשער הנומינלי האפקטיבי. התערבות האוצר ובנק ישראל בקליטת עודפי ההיצע בולמת את הייסוף ופותחת את הדרך לתנועה מתקנת אל מעל לרמת ה 3.72 ש"ח לדולר. להערכתנו בחצי הראשון של שנת 2017 לדולר פוטנציאל החלשות המוגבל בתנועה בתחום 3.58-3.62 ש"ח לדולר, תחום בו צפויה התערבות משמעותית במטרה למנוע את הגלישה במדרון התלול ולגרור לפיחות אל עבר רמת ה 3.80 ש"ח לדולר. במבט לטווח ארוך אין שינוי בהערכתנו כי הדולר ישוב וייחלש אל עבר רמות שפל הנמוכות מרמת ה 3.63 ש"ח לדולר. בפונציאל הפיחות נותר מוגבל בתנועה לעבר 3.84-3.88 ש"ח לדולר. ההשפעה ההרסנית של הפגיעה בתנאי הסחר ופוטנציאל ההצפה של השוק המקומי ביבוא זול ומתחרה בייצור המקומי צפוי לרתום למשימה את משרדי הממשלה. בשבוע הבא (14-15 במרץ) צפויה החלטה על העלאה של ריבית הדולר במסגרת ישיבת ועדת השוק הפתוח (FOMC). להערכתנו יש לתת תשומת לב מיוחדת לריבית האג"ח הדולרי ל 10 שנים, ריבית עוגן זו הינה בעלת משמעות רבה על שוק האג"ח והמניות. עליה של הריבית נדרשת שלא לפרוץ את התחום של 2.75-3% כיום עומדת ריבית זו על 2.48%. פריצת רמת ה 3% תפגע קשות בשוק האג"ח, ברווחי החברות,  בפוטנציאל הגיוס ובכדאיות ההשקעה במניות.

 

גרף דולר/שקל

גרף תחזית דולר/שקל

אירו/דולר

כפי שפירטנו רבות אודות תקופת הבחירות באירופה והשפעת הנטישה של אנגליה מהאיחוד האירופי, אין שינוי בהערכתנו, לפיה בשלב הנוכחי האירו עשוי לשמור על חולשה עד לאחר מועד הבחירות בחודש אפריל-מאי. הבחירות הקרבות בגרמניה, צרפת והולנד, אי הבהירות באשר להשפעת משבר הבנקאות באיטליה, מימוש ההחלטה לפרישת אנגליה מהאיחוד (Brexit) ושאלת החוב היווני מכבידים בטווח הקצר-בינוני על האירו. אירועים אלו הינם מעבר לאירוע הפנים מדינתי, הינם בעלי אופי של הצבעת  אמון באיחוד וכשלון לממשל הנוכחי עשוי לפגוע בחוסנו של האיחוד ובשער המטבע . בטווח הבינוני, להערכתנו לאירו פוטנציאל התחזקות מחודש. לדעתנו הבנק המרכזי (ECB) יידרוש מחברותיו לפעול בזירה הפיסקלית בהקלות מס במטרה לעודד פעילות כלכלית בקרב חברות האיחוד, בדומה לצעדים המתוכננים בארה"ב. במבט לטווח הבינוני והארוך, לאירו פוטנציאל התאוששות מרשים. במבט לחודשים הקרובים מורה כי האירו טרם מיצה את פוטנציאל החולשה. אולם, במבט ל-   H2 2017 לאירו פוטנציאל תנועה בתחום רחב ולהתחזקות אף לעבר רמת 1.13 דולר לאירו ויותר.

גרף אירו/דולר

גרף תחזית אירו/דולר

ליש"ט/דולר

הליש"ט טרם התמודדה באופן מלא עם משמעות ההחלטה לפרוש מהאיחוד האירופי בשלב הנוכחי כאשר בשווקים מצפים להחלטה של ועדת השוק הפתוח (FOMC) להעלות את ריבית הדולר כבר בשבוע הבא (14-15 מרץ) הדולר שומר על חוסנו אל מול הליש"ט והמטבעות המרכזיים. לדעתנו לליש"ט פוטנציאל התחזקות מוגבל, אולם, רמות השערים הנוכחיות לא מביאות לידי ביטוי את המשמעות הכלכלית של יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי (BREXIT). נטישת עשרות אלפי מקומות עבודה לצד גידול חד בהצע נכסי נדל"ן ממשרדים ועד לדירות ובתים יתרמו לזעזוע בשוק הנדל"ן המקומי (בדגש על אזור לונדון) . לליש"ט פוטנציאל החלשות משמעותי !  עם הכרזת המעבר של מוסדות פיננסיים מלונדון לאירלנד או מדינה חברת איחוד אחרת כגרמניה. מדובר במהלך בעל השפעה רחבה ובפוטנציאל לאפקט דומינו העשוי לגרור לתגובות מעבר לאלו שבסקטור הפיננסיים. הפגיעה העשויה לגרור לפגיעה בשרשרת נותני השרותים כרו"ח, עו"ד מסעדות, מוניות ועוד. מהלכים אלו צפויים לפגוע בתוצר המקומי הגולמי וברמת החיים. להערכתנו, בסביבת שע"ח נמוך זרים יתענינו בשוק הבריטי בנדל"ן ובמניות מהלך את יתרום לביקוש לליש"ט. לחולשת שער הליש"ט צפויה השפעה על שער ריבית הליש"ט כאשר הבנק המרכזי יזרים הון לעידוד הפעילות הכלכלית. היצע ליש"ט צפוי ברמות 1.24-1.28 $/£ בעוד יעד החלשות הליש"ט נותר בשלב הראשון בקרבת רמת 1.18…. 1.14 $/£.

גרף ליש"ט/דולר

גרף תחזית ליש"ט/דולר

דולר/ יאן יפני

אין שינוי בהערכתנו, שכן, התנודות בשער היאן היפני תואמות את הערכתנו בדבר אופן פעילות המשקיעים בשוק המניות ביפן. גורמים אשר רוכשים ני"ע ביאן יפני, מוכרים את היאן היפני לצורך גידור החשיפה המטבעית. מהלכים אלו תרמו לעודפי הציע ולחולשת היאן כמו גם פעילות ה carry trade  כאשר משקיעים נוטלים אשראי ביאן היפני לצורך השקעה במטבעות עם ריבית גבוהה כדולר האוסטרלי. מנגד כאשר מבוצע מימוש החזקות בשוק המניות ביפן לצד צמצום ההחזקה הפרו דולרית מהלכים אלו תורמים להתחזקות היאן. לממשל היפני, הפועל לעידוד הפעילות הכלכלית בכלל והיצוא בפרט, אינטרס בחולשת היאן כצעד תומך בעידוד היצוא ושיפור תנאי הסחר של התעשייה המקומית. אין שינוי בהערכתנו, כי הממשל היפני צפוי לבלום תנועת התחזקות חריגה ומשמעותית של היאן כפי שעשה בעבר (בעבר התערב הבנק  סביב רמת ה 100 יאן לדולר). להערכתנו, בטווח הקצר, טרם מוצה פוטנציאל חולשת היאן לעבר רמת 115 ויותר. התיצבות מעל לרמת 118.80 תתמוך בתנועה אף לעבר 122 יאן לדולר ויותר, מהלך חריג אותו יבקש הממשל היפני לצנן. אולם,  אי וודאות בשווקים, תתמוך בהתחזקות היאן היפני כביטוי לחיפוש אחר "אי מבטחים" בתקופת אי וודאות בשוקי ההון באירופה ובארה"ב, כמו גם החולשה בשוק המניות ביפן, כאשר משקיעים מבקשים לסגור את פעולות הגידור ולצמצם את עודפי ההחזקה בנכסים נקובי דולר, הדבר תורם להתחזקות היאן. להערכתנו בטווח הקצר על רקע פוטנציאל העליה בריבית הדולר ליאן פוטנציאל חולשה אולם במבט לטווח הבינוני, על רקע פוטנציאל צמצום ההחזקה בדולר היאן עשוי להתחזק, הממשל ביפן, צפוי למתן תנועות מטבע חריגות. במקרה חריג של התחזקות חריגה של היאן (מצב שאינו צפוי בטווח הקצר-בינוני) תאותת על משבר סחר שבדרך, דבר שיעודד את התערבות הבנק המרכזי ביפן (BOJ) במסחר במטרה לבלום את התחזקות היאן אל מול המטבעות המרכזיים בכלל והדולר בפרט.

גרף דולר/ יאן יפני

גרף תחזית דולר/ יאן יפני


פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 6167070– 03
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו    https://www.prico.co.il
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא.
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.
ט. ל. ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.
כל הזכויות שמורות ©
P.O. BOX 6400 TEL-AVIV 61063 ISRAEL  
   TEL:972-3-616-7070 FAX:972-3-616-7060  
E-MAIL:INFO @ PRICO. COM
 
 


סקירה חודשית- מרץ 2017

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש מרץ 2017.

הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר כצפוי את הריבית לחודש מרץ ללא שינוי ברמה של 0.10%.

החלטה זו עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. הועדה המוניטרית מעריכה כי לאור התפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, המדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב.

credit-crunch-1-1237440מדד המחירים לצרכן בחודש ינואר בהתאם לציפיות, ירד ב- 0.2%,. החודש נרשמה ירידה עונתית בסעיף ההלבשה וההנעלה וירידות בסעיפי הדיור  והפירות והירקות. מנגד חלה עליה בסעיפי המזון ואחזקת הדירה. המדד בחודש זה הושפע גם משינויים מוסדיים: ירידה בתעריפי הביטוח  גרעה ממנו 0.15%, ועלייה בתעריף החשמל תרמה לו 0.08%. האינפלציה השנתית מוסיפה לעלות, אם כי בקצב נמוך, וב-12 החודשים האחרונים היא עמדה על 0.1%. נתון חיובי ראשון מאז אוגוסט 2014, אשר נתמך בעיקר מהשינוי במגמה במחירי האנרגיה, ששבו לעלות.

הפעילות הריאלית נמשך השיפור בפעילות הריאלית. האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית לרבעון הרביעי (נתונים מנוכי עונתיות, במונחים שנתיים) מראה שהתוצר והתוצר העסקי צמחו ב-6.2% ו-7.8% בהתאמה – שיעורים מרשימים הגבוהים משיעוריהם ברבעונים הקודמים של השנה. קצב צמיחה גבוה זה נבע מעלייה חריגה בצריכת כלי תחבורה, וזו מצדה נבעה מהקדמת רכישות עקב עדכון נוסחת המיסוי הירוק בינואר 2017. בניכוי נתון חריג זה, הצמיחה ברבעון הרביעי הייתה גבוהה רק במעט מקצב הצמיחה הבסיסי של השנים האחרונות. תודות להתאוששות ביצוא התעשייתי על רקע השיפור בסחר העולמי בסחורות, לצד המשך מגמת ההתרחבות ביצוא השירותים. לעומת זאת, הצריכה הפרטית למעט בני קיימא צמחה ב-0.9% בלבד. המדד המשולב למצב המשק עלה בינואר ב-0.2%, והוא תומך בהערכה שקצב הצמיחה החריג לא יימשך ברבעון הראשון של 2017.

Printנתוני שוק העבודה – התמונה העולה משוק העבודה מוסיפה להיות חיובית מאוד. שיעור המשרות הפנויות התייצב בינואר על רמת 3.8% (מנוכה עונתיות). השכר הנומינלי והשכר הריאלי עלו בספטמבר-נובמבר ב-0.9% וב-1.1%, בהתאמה, לעומת שלושת החודשים שקדמו להם. העלייה שחלה ב-2016 בשיעורי התעסוקה באה לידי ביטוי גם בכך שהשכר במגזר העסקי עלה מהר יחסית. מתחילת השנה עלה השכר הנומינלי למשרת שכיר ב-2.7%, בשעה שהשכר בשירותים הציבוריים עלה ב-1.2% בלבד, ולכן השכר הנומינלי בכלל המשק עלה ב-2.2%, בדומה לקצב ב-2015.

mortgage-and-money-1-1212038שוק הדיור – עפ"י האומדן הראשון למדד מחירי הדירות, בנובמבר- דצמבר ירדו המחירים בחדות  ב-1.2%. זוהי הירידה הראשונה מאז אוגוסט 2015 והגבוהה ביותר זה כעשור. כתוצאה מכך ירד גם הקצב השנתי של עליית מחירי הדירות, וב-12 החודשים שהסתיימו בדצמבר הם עלו ב-5.9%. סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.5%, לאחר שבדצמבר הוא ירד ב-0.1%, וקצב העלייה השנתי עומד כעת על 1.5% לעומת 2.5% בינואר אשתקד. לפי הנתונים על סך העסקאות, היקף הפעילות בשוק ממשיך להתמתן והחלק של עסקאות המשקיעים מהווה, בסך העסקאות, כ-20%. ההתמתנות בסך העסקאות ניכרת גם בקרב משפרי הדיור, אוכלוסייה שאינה כפופה לשיקולים הנוגעים לשינויי מיסוי ואינה ממתינה ל"מחיר למשתכן".

בחודש האחרון התחזק השקל מול הדולר ב-3%. בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי נרשם ייסוף של 2.1%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף אפקטיבי של 7.4%. רמתו של שער החליפין האפקטיבי ממשיכה להקשות על התפתחות יצוא הסחורות.

ייצוא סחורותמצב השוק עלייה ביצוא הסחורות, בסך כל הרכישות בכרטיסי האשראי, במדד המכירות ברשתות השיווק, במדד הייצור התעשייתי, במדד הפדיון במסחר הקמעוני ובמדד הפדיון לכלל ענפי המשק. במקביל נרשמה ירידה ביבוא הסחורות. לאחר הנסיקה ביבוא ממדינות האיחוד האירופי בשיעור של כ 20% בשנת 2016, יבוא הסחורות בנובמבר 2016 –ינואר  2017 ירד ב-2% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 1.6% בשלושת החודשים הקודמים. מנגד, יצוא הסחורות עלה בנובמבר 2016 –ינואר  2017 ב-%17.9 בחישוב שנתי, בהמשך לעליה של 11.1% בשלושת החודשים הקודמים.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

שווקים בינלאומיים במשק העולמי נמשכת צמיחה מתונה של המשקים המפותחים העיקריים, תוך המשך מגמת השיפור במשקים המתעוררים. אי-הוודאות הפוליטית מתגברת, אך נמשך המומנטום החיובי בשווקים הפיננסיים. בארה"ב נראה כי שוק העבודה מתקרב לתעסוקה מלאה. בחודש ינואר נוספו עוד 225 אלף משרות ושיעור האבטלה התייצב ברמה נמוכה – 4.8%. אולם קצב הגידול השנתי של השכר הממוצע ירד ל-2.5% (לעומת 2.8% בחודש הקודם), ונראה כי ייתכן שיש עדיין מקום לשיפור בשוק העבודה מפני ששיעור ההשתתפות עשוי להוסיף לגדול שכן שיעור גבוה יחסית של עובדים מצויים בתת-תעסוקה. הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את הכלכלה, אך גם בייצור התעשייתי נמשכה ההתאוששות ושוק הנדל"ן מוסיף להשתפר. האינפלציה עלתה חדות בינואר, לרמת ה-2.5%, ומדדי הליבה קרובים ליעד ה-FED. הריבית נותרה על כנה. תוואי הריבית הצפוי בשווקים עלה מעט, ונכון לעכשיו עולה ממנו כי ב-2017 צפויות שתי העלאות ריבית, תשומת הלב תופנה בשלב הנוכחי לישיבות ועדת השוק הפתוח (FOMC) כבר ב 14-15 לחודש מרץ ולישיבה בחודש מאי. גם באירופה מסתמן מומנטום חיובי, בעיקר בגרמניה ובספרד, אך הסיכונים הפוליטיים נותרו משמעותיים. האבטלה בגוש האירו הוסיפה לרדת בדצמבר והגיעה ל-9.6%, השיעור הנמוך ביותר ב-7 השנים האחרונות. האינפלציה עלתה בחדות  ל-1.8% בהשפעת העלייה במחירי הנפט, אך אינפלציית הליבה נותרה נמוכה – 0.9%. אי-הוודאות הפוליטית נותרה גבוהה עקב מערכות הבחירות שכמה מדינות (גרמניה, צרפת, הולנד) צפויות לקיים השנה, ועקב התגברות המתחים הנוגעים לכך שיוון נדרשת לפרוע ביולי הקרוב חוב שהיקפו כ-7 מיליארדי אירו. כלכלת בריטניה אשר צמחה ב-2016 ב-2% והאבטלה הוסיפה לרדת, אולם לפי ההערכות אפקט הברקזיט (Brexit) צפוי לתרום להאטה בשנים הקרובות. מנגד, יש חשש לעלייה באינפלציה. ביפן נרשמה ב-2016 צמיחה בגובה 1% בלבד ! נתון הנמוך בהשוואה בין-לאומית אך גבוה מההערכות לגבי פוטנציאל הצמיחה ביפן בנוסף טרם התקבלו סימנים להתאוששות המבוקשת באינפלציה. הכלכלה בסין צמחה ברבעון הרביעי של השנה ב-6.7%, מדדי מנהלי הרכש הצביעו על המשך ההתרחבות בפעילות הכלכלית, בין היתר על רקע המשך הגידול באשראי. בשווקים המתעוררים האחרים (בדגש על ברזיל ורוסיה) נמשכה מגמת הצמיחה שנשענת על ההתייצבות במחירי הסחורות ועל עליית הביקוש בסין, אולם תוואי הריבית העולה בארה"ב ומדיניות הסחר הצפויה בה חושפת משקים אלו לסיכונים. מחיר חבית נפט איכותי מסוג "ברנט" נע במהלך החודש סביב רמת ה- 56$. כאשר מדד מחירי הסחורות ללא מרכיב האנרגיה הוסיף לעלות,  בכ-2%.

נקודה למחשבה

בנק ישראל והאוצר נדרשים לפעול בנחישות ולשגר בזוקה לשוק המט"ח, ללא מסר חד וברור, הדולר ימשיך לצנוח ושער החליפין הנומינלי האפקטיבי ימשיך לרדת לרמות שפל חדשות. אם בנק ישראל לא יפתיע את השוק בסכום משמעותי ולאורך זמן, לא יחול שינוי. השוק מכיר את שיטת הרכישות הקיימות של בנק ישראל, מה שמאפשר לפעילים המשחקים והמהמרים על שחיקת שערי המטבעות נתנה הזדמנות לחגוג על חשבון התעשייה הישראלית,כך שקורבנות ה"חגיגה" הם מקומות העבודה של כולנו. משרד האוצר חייב אף הוא להיכנס ולהתערב. ללא מדיניות משותפת של האוצר ובנק ישראל, ההתחזקות תסכן את עתיד המשק והצמיחה. בנק ישראל והאוצר מחוייבים לרשת ביטחון ומיתון תנודות שער החליפין זאת באמצעות מהלכים אשר יספקו זמן וגמישות לתעשייה עד שזו תוכל להסתגל לשערי החליפין החדשים, במציאות הנוכחית תנאי הסחר יגררו יצואנים לנטוש לחו"ל עם הירידה אל מתחת לקו האדום.  

נתוני הסחר של ישראל שהתפרסמו בשנת 2016 על ידי הלמ"ס, הצביעו על נסיקה של כ 20% בייבוא סחורות מאירופה. כיום, כ-88% מהגירעון בסחר בסחורות של ישראל אל מול העולם נובע מהייבוא מהאיחוד האירופי. לכן, המשך שחיקת האירו בקצבים ובהיקפים כפי שמתרחשים כעת, יגרור לנסיקה חדה עוד יותר ביבוא מאירופה ויפגע קשות בפוטנציאל הייצוא הישראלי לאירופה. הייסוף בשער העוגן, השער הנומינלי האפקטיבי פוגע בתנאי הסחר וגורם למכה קשה למרבית התעשייה המסורתית שתתקשה לסחור ברמות השערים הנוכחיות אל מול אירופה, במיוחד נכון הדבר על רקע העובדה שמדובר ברצף אירועים המתרחשים בפרקי זמן קצרים, הדבר גורם לכך שאין מספיק זמן לתעשייה להתאים את עצמה לשינויים בשער החליפין ומחייב תגובה וריסון מצד בנק ישראל והאוצר.

גרף מגמה דולר/ שקל בשנה האחרונה

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו
בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 6167070- 03
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו
http://www.prico.com

אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא

למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט. ל. ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.

כל הזכויות שמורות(C)

 


סקירה יומית 10.08.2016

בשווקי המטבע "עונת המלפפונים", השערים נעים בתחום צר ומוגבל  

חופשות הקיץ, תורמות לירידה בנפחי המסחר והתייצבות השערים בתחום מסחר צר ומוגבל. פעילות ערה בתחום מרווחי הריביות "carry trade" תורמת לביקוש למטבעות בעלות ריבית גבוהה, כדולר האוסטרלי, הדולר ניו זילנדי ומטבעות בקרב מדינות המתפתחות "Emerging markets". כך לדוגמא, הדולר האוסטרלי נסק ב 4% מאז חודש יוני האחרון נסיקה מרשימה שכן באותה תקופה הבנק המרכזי המשיך במדיניות ההרחבה הכמותית והפחית את ריבית האוסטרלי. להערכתנו בדומה לצעדי הבנק המרכזי האוסטרלי, הבנק המרכזי בניו זילנד צפוי לנקוט אף הוא במדיניות מרחיבה ולהפחית את הריבית כבר מחר (יום ה') בעוד 0.25% לעבר רמת 2%. להערכתנו במבט לחצי השנה הקרובה, ריבית הדולר הניו זילנדי עשויה לרדת אף לעבר רמת 1.5%. תקופת הרגיעה של חודשי החופש – ה"קיץ" של החלק הצפוני של כדור הארץ, מוכרת כ"עונת המלפפונים" תקופה של פוטנציאל נהירה לעבר מסחר המבוסס על פערי ריביות ומעבר להשקעות בשווקים המתעוררים. התחזקות המטבעות בעלות הריבית הגבוהה ונסיקת מדד השווקים המתפתחים. מדד אשר נסק לרמתו הגבוהה ביותר בשנה החולפת כאשר מאז סוף Q2 רשם מדד זה עלייה של כ- 16% .

ללירה שטרלינג פוטנציאל תנודתיות גבוהה

אין שינוי בהערכתנו, לפי נטישת האיחוד האירופי צפויה לגרור לתגובות שרשרת בכלכלת אנגליה ובכלל זה לירידה בשיעורי הצמיחה, חולשת המטבע ומעבר גופים פיננסיים מאנגליה ליבשת למדינות האיחוד. פוטנציאל חולשת הליש"ט טרם מוצה. חולשת הכלכלה באנגליה, צפויה להקרין על האיחוד האירופי שכן אנגליה מהווה יעד חשוב לסחר. האיחוד האירופי מחזיק בעודף יצוא לאנגליה, בהיקף שנתי משמעותי בסחר עם אנגליה. הפגיעה בסחר לצד משבר הבנקאות באיטליה מורה כי בראיה לטווח הבינוני לאירו פוטנציאל התחזקות מוגבל. להערכתנו בטווח הארוך (שנת 2017) צעדי הבנק המרכזי באירופה ECB, רמת מחירי חומרי הגלם הנמוכה וצעדי "ניקוי האורוות" יתמכו בהתאוששות בפעילות הכלכלית, בצמיחה, בביקושים ובהתחזקות האירו.

 

שוק מקומי בתרדמת קיץ

היציאה לחופשת הקיץ גוררת לירידה חדה בהיקפי המסחר לצד הורדת רף הרגישות. אירועים בלתי צפויים, התערבות בנק ישראל במסחר, או, צעדים שוברי איזון, כשינוי בפער הריביות ₪/מט"ח, עשויים לגרור לתנודות שערים חדות ומחייבים משנה זהירות. להערכתנו בנק ישראל העוקב אחר השער הנומינלי האפקטיבי "חיי בשלום" עם ייסוף השקל בתקופה של חולשת הדולר אל מול המטבעות המרכזיים. להערכתנו, בבנק עשויים להתעורר לפעילות במקרה של ייסוף השקל אל מול הדולר בשעה שהדולר ישוב ויתחזק בעולם. סמן מקדים לחוסנו של הדולר נצפה במדד ה DXY . להערכתנו פוטנציאל חולשת הדולר בזירה הגלובלית מוגבל, דבר המותיר פוטנציאל מוגבל לייסוף השקל עד שבבנק ישראל ובאוצר יידרשו לפעול כ"מבוגר האחראי" לבלימת הפגיעה ביצוא ובתעשייה המקומית. להערכתנו בתחום שסביב רמת ה 3.80 ₪ לדולר צפויים ביקושים ערים. בראיה לחודשים הקרובים ועל רקע פוטנציאל העלייה בריבית הדולר, לדולר פוטנציאל התחזקות אל מול השקל. הוראות מכירה רבות שוכנות בתחום 3.84-3.86 ₪ לדולר, פריצת תחום זה והתייצבות מעל לרמת 3.87 צפויה לגרור למימושי הוראות ולאותת על נסיקה מחודשת אל עבר רמת 3.90 ₪ לדולר.

בתקופה של תחרות על כיסו של הצרכן והוזלת עלויות, מדיניות פתיחת השוק ליבוא מתחרה צפויה לתרום לביקושים למט"ח ולתרום לפיחות השקל. החגים המאוחרים שיחולו השנה רק באוקטובר תורמים לירידה בביקושים למטבע זר, מצד יבואנים בחודשים טרם עונת השיא של הביקוש המקומי.

 


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


סקירה יומית 14.07.2016

להערכתנו הרגיעה בשווקים אינה משקפת את ה"סופות“ שבאופק.  אנו מעריכים כי הליש"ט עומדת לפני גל היצע שיביא לחולשה משמעותית. מהלך שיבוא לידי ביטוי בטווח הקצר-בינוני גם בחולשת האירו, התחזקות היאן היפני ופיחות השקל אל מול הדולר.  פיחות השקל יובל ע"י בנק ישראל במטרה למנוע את ייסוף השקל הצפוי לדעתנו בטווח הארוך. בנק ישראל פועל במטרה לתמוך בשער הנומינלי האפקטיבי שער העוגן וסמן לתנאי הסחר של המשק.

צוות פריקו ישמח להרחיב.

 

 

 


אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו. 

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)


סקירת יומית 06.07.2016

נתונים מאכזבים מסקטור הנדל"ן הבריטי, הציפייה כי אנגליה גולשת להאטה כלכלית חמורה, ריבית הליש"ט הצפויה לרדת כבר בעתיד הקרוב ופרטים אודות מצוקת המזומנים של הבנקאות באיטליה חידשו את הלחץ הגובר לפיחות הליש"ט והאירו. בריצה לאי מבטחים וצמצום הסיכונים "OFF RISK", משקיעים בחרו לנוע בחזרה ובעוצמה לדולר וליאן היפני.
משבר הבנקים באיטליה והרגולציה החדשה הדורשת את שיתוף בעלי המניות והאג"ח בהסדר
על רקע משבר הסאב-פריים והזרמות ההון שביצעו בנקים מרכזיים למוסדות פיננסיים, החלה השנה לפעול באיחוד האירופי, רגולציה חדשה המחייבת את שיתוף בעלי המניות והאג"ח במימון ההפסדים. בשל מגבלות רגולציה חדשות אלו, ממשלת איטליה מתקשה להזרים הון לבנקים הכושלים ופנתה למוסדות האיחוד האירופי בבקשה לאיתור פתרון ו/או החרגה שאם לא כן איטליה עשויה כבר בעתיד הקרוב ל"צלול" למשבר כלכלי החמור בתולדותיה. משבר הבנקאות באיטליה עורר מחדש את שאלת עתיד האיחוד האירופי ?! וגמישות האיחוד בהתמודדות עם כשלים מקומיים. אמש דווח בוול סטריט ג'ורנל Wall Street Journal כי בעוד במשבר הסאב-פריים (2008-2009) עמד היקף החובות הבעייתיים בתיק האשראי של הבנקים בארה"ב על כ 5% הרי באיטליה עומד היקף החובות הנ"ל על כ  17%!.
הבנק האיטלקיBanca Monte dei Paschi di Siena מסר כי יידרש לסיוע ממשלתי במטרה להיחלץ מחובות אבודים בתיק האשראי הגדול שברשותו, שכן היקף החובות הבעייתיים שברשותו נסק לכדי 30% מתיק האשראי של הבנק, וכי הבנק המרכזי האירופי דרש מהבנק למחוק ב 3 השנים הקרובות כ 40% כחובות אלו.
חולשת הליש"ט תומכת בפיחות השקל אל מול הדולר
בסקירותינו מאז משאל העם באנגליה (24.6) אנו שבים ומציינים כי חולשת מטבעות הסחר של ישראל תגרור להתערבות בנק ישראל במסחר המטבעי, במטרה למנוע את קריסת השער הנומינלי האפקטיבי, הוא שער העוגן של בנק ישראל בקביעת מדיניותו בשוק המטבע המקומי.

ייסוף השקל אל מול שער העוגן, יפגע לא רק ברווחיות ובהמשך בעתיד היצוא הישראלי אלא במיוחד, בכלל התעשייה המקומית כאשר השוק יוצף ביבוא זול ומתחרה. בנק ישראל פועל כ"מבוגר האחראי" ובאמצעות "היד הנעלמה" הוא מתערב במסחר במטרה לאותת על מדיניותו הפועלת להשגת יציבות מחירים לצורך שמירה על תנאי הסחר שהם ההכרח לעתיד התעסוקה בארץ והצמיחה. להערכתנו וכפי שפרטנו בסקירתנו מהשבוע שעבר רמת ה 3.87 ₪ לדולר ממשיכה לשמש כרמת אמצע, התייצבות הדולר מתחת לרמה זו גרר לייסוף אל מתחת לרמת 3.85 ₪ לדולר וכעת עם פריצת רמה זו נסק הדולר לעבר רמת ה 3.90 ₪ לדולר. אין שינוי בהערכתנו כי בראיה לטווח ארוך עודפי הצע מט"ח ממקורות מקומיים וזרים (יצואנים, FDI – השקעות ישירות של זרים) יתמכו בייסוף השקל וכפי פוטנציאל הייסוף גדול בהרבה מפוטנציאל הפיחות. אופי פעילות היצואנים הינו ארוך טווח בעוד אופי פעילות היבואנים הינו קצר טווח, הסימטריה התורמת לעודפי היצע מט"ח במיוחד עם התנועה לעבר רמות קיצון. בטווח הקצר, פעילות בנק ישראל לקיזוז השפעת הגז על שוק המטבע, התחזקות הדולר אל מול המטבעות המרכזיים בכלל ומטבעות סל הסחר בפרט תורמים למעורבות בנק ישראל בזירת הדולר/₪. נשוב ונציין כי משקל הדולר בשער הנומינלי אפקטיבי הינו 26.4% בלבד בדיוק כמשקל האירו, אולם בתקופה של ירידות שערים כאשר האירו, היואן הסיני, הליש"ט ומטבעות נוספים נחלשים נדרש בנק ישראל לתמוך בשער הנומינלי-אפקטיבי באמצעות רכישת דולרים ופיחות הש"ח אל מול הדולר. בטווח הקצר הוראות מכירה רבות שוכנות בתחום 3.90-3.93 ₪ לדולר, הדרדרות הליש"ט אל עבר רמת 1.25 דולר לליש"ט ואת האירו אל מתחת לרמת 1.08 דולר לאירו יתמוך בפיחות השקל אל עבר רמת 3.95 ש"ח לדולר.

להערכתנו על רקע חילוקי דעות בקרב קובעי המדיניות, פוטנציאל ההתערבות מצד בנק ישראל עם פיחות השקל אל עבר רמות קיצון, מוגבל!, משמע לדעתנו, מוגבל פוטנציאל פיחות הש"ח והתייצבות השערים ברמות קיצון חריגות לאורך זמן ! היום נעקוב בדריכות אחר פרסום סיכומי ועדת השוק הפתוח בארה"ב מישיבתה בחודש שעבר בה נדונה סוגיית העלייה בריבית הדולר. נציין כי להערכתנו ובדומה לסקירת מחלקת המחקר של בנק ישראל מה 27.6, גובר הסיכוי כי על רקע האטה בפעילות הכלכלית בארה"ב, לא זו בלבד שריבית הדולר, לא תועלה, אלא, גדל הסיכוי כי הריבית לטווח קצר תורד !. ירידת ריבית הדולר, ללא שינוי בריבית הש"ח, תצמצם את פער הריביות השלילי ותעודד הצע מט"ח וייסוף הש"ח. על רקע משבר הנדל"ן המקומי והחשש מפני היווצרות בועות פיננסיות, מוגבל מרחב התנועה של בנק ישראל ויכולתו לבצע הורדה דרמטית בריבית הש"ח השוכנת כבר כיום בקרבת רמת האפס (0.1%).
האנומליה של שוק ההון מחייבת משנה זהירות
העלייה המתמשכת במחיר כלל הנכסים עתירי הסיכון ונטולי סיכון כאחד הינה חריג המחייב משנה זהירות. עלייה בשערי האג"ח ובמחיר הזהב ובמקביל נסיקת שערי המניות אינם עולים בקנה אחד.
נקודת אור בשוק האנרגיה האמריקאי
בארה"ב דווח כי סקר שנערך לאחרונה אישר כי בזכות גילויים חדשים, שיפורים שבוצעו, וטכנולוגיות חדישות נסק מלאי הדלק הזמין להפקה בשטחי ארה"ב, וכי ארה"ב הינה כיום המעצמה האנרגטית הגדולה והמובילה בעולם. מנתוני הסקר עולה כי מתוך מלאי גלובלי של כ 2 טריליון חביות דלק, עומד היקף מלאי פוטנציאל הדלק הזמין להפקה בארה"ב על 264 מיליארד חביות לעומת 212 מיליארד בלבד בסעודיה ו 256 מיליארד ברוסיה. בתקופה של האטה כלכלית ומשבר חובות, בהעדר מקורות נתון זה מחזק עוד יותר את חוסנה ומעמדה של כלכלת ארה"ב. הנתון מלמד כי לארה"ב יעמדו מקורות חדשים, זמינים ורחבי היקף, למימון החובות ועידוד ההשקעה.
חודש טוב מצוות פריקו


סקירת בוקר 30.05.2016

הדולר צובר כוח בזירה הגלובלית

נתוני ההחזקות בחוזי המטבעות בבורסת שיקגו מורים כי לראשונה מזה כחודשיים משקיעים מעדיפים החזקה בדולר ארה"ב וכן הם מקטינים את החזקתם ביאן היפני לצד הרחבת היקף מכירת האירו האירופי. תנועת הדולר בימים האחרונים משקפת תנועות הון גלובליות כפי שבא לידי ביטוי גם במבנה ההחזקה בחוזי המטבעות

לסקירה המלאה

.